วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

จำหน่ายมิเตอร์น้ำ วาล์วน้ำ หัวขับลม หัวขับไฟฟ้า คอนโทรลวาล์ว


บริษัทยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด
จำหน่ายมิเตอร์น้ำ วาล์วน้ำ หัวขับลม หัวขับไฟฟ้า คอนโทรลวาล์ว
โทร.02-5098900
มิเตอร์น้ำ สำหรับน้ำสะอาด ติดตั้งใช้งานกับทีพักอาศัย เช่นบ้านเรือน หอพัก คอนโดมิเนียม