วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Ultrasonic Flowmeter มาตรวัดน้ำด้วยหลักการคลื่น อุลตร้าโซนิกส์

Ultrasonic Flowmeter
มาตรวัดน้ำด้วยหลักการคลื่น อุลตร้าโซนิกส์ มีความแม่นยำสูง มีค่าคาดเคลื่อนเพียงแค่ -+0.5% เท่านั้น เหมาะสำหรับงานวัดที่ต้องการความแม่นยำสูง
ข้อมูลเพิ่มเติมที่
http://eurooriental.co.th/ultrasonic-flowmeter/
-----------------------------------------------------------
บริษัทยูโร-โอเรียนเตลเทรดดิ้งจำกัด
โทร :02-5098900
แฟกซ์ : 02-5098911
www.eurooriental.co.th
http://facebook.com/eurooriental
Line : @eurooriental

#อุลตร้าโซนิคโฟลมิเตอร์ #อุลตร้าโซนิกส์มิเตอร์ #มาตรวัดแบบอุลตร้าโซนิคส์ #มิเตอร์น้ำอุลตร้าโซนิกส์ #มิเตอร์คลื่นอุลตร้าโซนิกส์ #ultrasonicflowmeter #ultrasonicmeter #ultrasonicwatermeter #meterultrasonic